Nyheter

Nyheter

Graderingar ochavslutningar vårterminen 2023.

 

Nedan är de viktigadatumen att hålla reda på:

Onsdag 7 junigradering för Ninjorna.

Torsdag 8 Junigradering för Samurajerna.

Måndag 12 JuniDiplomutdelning båda grupper sedan gemensam lek/träning

Onsdag 14 Juniavslutning Ninjorna.

Torsdag 15 Juniavslutning Samurajerna

 

Under graderingarnafår man som förälder titta på.

Vidavslutningstillfällena är föräldrar och familj hjärtligt välkomna.

 

Nu kör vi på framtill graderingarna.


Prova på 2 gånger gratis.


Det är dags för alla medlemmar att betala terminsavgiften.


Jujustu Barn 500 kr.

Jujutsu Vuxna (inkl Kick&Box) 800 kr.

Terminsavgiften betalas in på antingen postgiro eller bankgiro

Postgiro: 949183-8

Bankgiro: 5357-9520

Märk betalningen mer ert eller barnets namn.